Karavana za život “Bikeri na cesti”- Karlovac 5.5.2012.