Intervju tjedna – predsjednik Udruge Karavana za život “Bikeri na cesti” Mladen Stjepan Vitković – Stipko Tv4r Karlovac 17. 5. 2013.  

 

 Karavana za život “Bikeri na cesti” – Karlovac 4.5. 2013. – prilog tv4r