Dolaskom lijepog vremena sve je više motociklista i mopedista na cestama. Drugi sudionici u prometu nerijetko se žale da ih vozači na dva kotača ne poštuju, voze prebrzo i

 

 23.04.2016. poligon spretne vožnje je na otoku Rabu. Početak; teoretski dio-lokacija lovačka kuća Kampor u 10,00h praktični dio(poligon) parking hotela Eva u 11,00h Jedan prekrasan vikend provedite u društvu domaćina