U suradnji s članovima Pleter Chapter Croatia – H.O.G. održan je poligon sigurne i spretne vožnje na parkiralištu Zrinjevca. Na poligonu je prezentirano sigurno kočenje, zaobilaženje prepreka na cesti i