Uz potporu Istra bikeri na cesti, Karavana za život održala je edukativno pokazni poligon sigurne i spretne vožnje u Puli. Demo Team Karavane za život održao je još jedan poligon