Članovi Demo Teama

 
 

MILJENKO ČRNJAK

VODITELJ DEMO TEAMA

   ZLATKO KEZERIĆ

SUVODITELJ DEMO TEAMA

   DAVID GERHARDINGER

SUVODITELJ DEMO TEAMA

   ROBERT VUČKO VUKI

ČLAN DEMO TEAMA

   KREŠIMIR ANTOLIĆ

ČLAN DEMO TEAMA

PREDSJEDNIK UDRUGE KZŽ

   IVAN ROBIĆ

(Johnny Čarobnjak)

ČLAN DEMO TEAMA

   KRISTIAN JAKOLIĆ

ČLAN DEMO TEAMA

   ŽELJKO MOHENSKI – EKO

ČLAN DEMO TEAMA

   IGOR KUZMANIĆEV VUKOVIĆ

ČLAN DEMO TEAMA