Prijava za poligon Demo Teama

 

 U suradnji s članovima Pleter Chapter Croatia – H.O.G. održan je poligon sigurne i spretne vožnje na parkiralištu Zrinjevca. Na poligonu je prezentirano sigurno kočenje, zaobilaženje prepreka na cesti i

 

  Za sve one koji se žele „ponoviti“ sa NOLAN kacigom za članove Udruge KARAVANA  ZA ŽIVOT „bikeri na cesti“ upravo sam dogovorio popust u trgovini http://www.bim-bike.hr/ sa vlasnikom i

 

 Potvrđeni poligon Demo Teama UKZŽ je u Omišu 23.09.2016 u suradnji sa PP Omiš i organizaciji MK Omiški gusari.Teoretski dio je u prostorijama cijenjenog kluba MK Omiški gusari a praktični

 

 Obavijest o dogovorenim poligonima Demo tima Pogledajte poligone koji su u najavi!

 

  TV4rijeke popratila je Udrugu Karavana za život sa nekoliko emisija Intervju tjedna i Gost dana Pogledajte video