Članovi

 

Postanite podupirući član UKZŽ i ostvarite popuste !

Podupirući član je svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi ili pružanje pomoći Udruzi KARAVANA ZA ŽIVOT „bikeri na cesti“, ne plaća članarinu, nema obaveza prema niti jednom tijelu Udruge kao niti obvezu radnih zadataka kao redoviti članovi (sastanci, Skupštine, glasanje itd). Podaci koje podupirući članovi ostave na obrascu biti će korišteni isključivo za ostvarivanje prava i popusta prilikom kupnje ili nabave robe, opreme ili sl. za njih same. UKZŽ se odriče bilo kakvih materijalnih ili nematerijalnih potraživanja kako prema podupirućem članu, tako i prema dobavljaču usluga.

Za realiziranje popusta kod naših partnera potrebna je iskaznica podupirućeg člana. Cijena izrade i dostave iskaznice na Vašu adresu je 25,00 kn. Naravno,ako želite,možete uplatiti i više od ovog troška izrade,ostatak će se koristiti za rad Udruge te ostvarivanje svih zacrtanih ciljeva iste.

Nakon uplate (kako je naznačeno na uplatnici) ispunite obrazac (u nastavku). Iskaznicu šaljemo na Vašu adresu 15-30 dana od dana uplate.

 

IBAN : HR8023600001102338067

uplatnica_ukzz

            

Uvjeti korištenja iskaznice podupirućeg člana Udruge KARAVANA ZA ŽIVOT „bikeri na cesti“

(u daljnem tekstu UKZŽ)

Članak 1.

Odlukom o izradi iskaznice podupirućeg člana, sa danom donošenja, pristupa se izradi iste.

Članak 2.

Iskaznica sadrži osnovne elemente-obilježja UKZŽ i služi isključivo za ostvarivanje prava i popusta pri poslovnim subjektima sa kojima je UKZŽ zaključila ugovor o poslovnoj suradnji.

Članak 3.

Iskaznica podupirućeg člana vrijedi do 31.12.2018. godine. Nakon isteka iskaznice, ista se može produžiti.

Članak 4.

U slučaju zloupotrebe iskaznice ista se može poništiti. Odluku o poništenju donosi predsjednik, dopredsjednik ili tajnik UKZŽ.

Članak 5.

Obveze i prava podupirućeg člana; kupuje robu iz prodajnog asortimana sa kojim UKZŽ ima Ugovor i stječe pravo na popuste i načine plaćanja sukladno odredbama Ugovornog partnera i UKZŽ, čuva ugled UKZŽ, poštuje dogovorene uvjete i ne preprodaje kupljenu robu u svhu pribavljanja materijalne koristi. U slučaju nesporazuma, podupirući član obaviještava UKZŽ o uočenim nepravilnostima pisanim putem.

Članak 6.

UKZŽ se odriče svih odgovornosti nastalih nepravilnom upotrebom kupljenih stvari, dugovanja prema Ugovornom partneru ili trećim osobama te ostalih pravnih radnji koje mogu prouzročiti štetu UKZŽ.

 Članak 7.

Za eventualno nastale sporove, suprostavljene strane nastojati će nesporazum riješiti mirnim putem a ukoliko to ne uspiju nadležan je Sud u Zagrebu.

Članak 8.

Svojom uplatom donacije za iskaznicu i preuzimanjem iskaznice podupirući član potvrđuje da je ove uvjete pročitao i razumio te je sa njima suglasan.

iskaznica_prednja

iskaznica_straznja