Usavršavanje Demo Teama -Kod Keca na Grobniku

 

U današnjem svijetu nemožeš jednostavno reći ja znam i nema potrebe da bi trebao znati više… Sa takvim razmišljanjem u bilo kojem poslu možeš stagnirati ili nazadovati. Naprijed nemožeš nikako ići…

Na sreču članovi Demo Teama tako ne razmišljaju, nego teže usavršavanju.

31.05.2017. dio članova Demo Teama otišao je na Grobnik kod Keca da bi se usavršio u onome što vole raditi, a to je voziti se…

Evo nekoliko slika i video sa poligona…